www.polis.ba

Partizan

Žalilo ga je ono čeljadi ukući, nije puno više. Još je samo jedno živo, i onda ćega svi zabravit. Jȕra će ostat siroče dokraja svijeta i vijeka, i ništa i niko neće moć ispravit nepravdu…

Mahala

Čojek mora neđe pripadat. A koji se tu rodijo, ne more se toga otres, taka je zemja ođe jaka. Ko more protiv toga?

Glavica

Dok to govori, ja se mislim: Bože dragi, koliko treba čojeku, čak i tako sposobnu ko Gišo, da svati koji je njegov svijet i da ga nađe, a on mu pod nosom

Krema

Ovi drugi put pripoviđen je u jednom knjizi. Ima više od dvije iljade stranica i napisana je prije više od sto i pedeset godina. Zove se Das Kapital