www.polis.ba

Ogledalo

Naša potreba za ogledalom jest potreba za ogledanjem u onome što je naspram nas. U ogledalu više nisam ja kakav jesam, već drugo mene samog. A s druge strane mene je jedan meni nikada do kraja poznati…

Dva lica Crkve

Kroz cijelu povijest Crkve sukobljavaju se dva modela crkvenosti: jedan svjetovni i vladajući, a drugi…

Gomila

Oni što znadu vele da gomila nikad nije sama za se, vet da vazda ima vezu sdrugijem gomilam ukraju, da su mreža kai zvijeze nanebu. Treba vazda gledat jednu naprem drugije, i sve nji naprem…

Propovijedi i meditacije

Polis foto