www.polis.ba

Zemja

Prije je zemja bila sve. A do čega je danas došla. Sve su izvrnuli. Bir dođi malo vode u polje, odma grakću da je to zlo i katastrofa. Oni bi šćeli da kiša pada i sunce sije kad oni oće i…

Prijevor

Ševa je ujedno bijo mali i veliki čojek. Mali je bijo rastom, a imo sve ko veliki. On je nama bio jako važan, jer smo od njega učili mnoge stvari da prije postanemo veliki

Kosti

Kad sve sabereš, onse najbolje slago sazemjom. Ona jedina sve vidi i sve razumije. Sad je u njoj, on, njegove kosti i đedove kosti i kosti sve naše čeljade, pod istijem križom u toj istoj…

Knjiga

Protiv divljaštva jedino se more borit jačanjem duše. A to se more samo dobrom knjigom. Jerbo šta? Nijesu ni sve knjige više naoposlom. Svak ti više piše knjige i svašta meće u nje

Miliconjer

Priča je najstarija stvar na svijetu, ona je i izgradila svijet. Priča je mudros. Možda se u priči krije mudros kako proves život ko miliconjer, a ne napisat mandatnog bloka. Pa da jedan…

Voz

Voz je donijo novo vrijeme. Kadje došo, naš narod je bijo u stanju kai prije morebit iljadu godina. Gladan ljeba, peksin i živijo s hajvanom i ko hajvan, a veseo cijeli dan i noć. Za voza je…

Gomila

Oni što znadu vele da gomila nikad nije sama za se, vet da vazda ima vezu sdrugijem gomilam ukraju, da su mreža kai zvijeze nanebu. Treba vazda gledat jednu naprem drugije, i sve nji naprem…

Partizan

Žalilo ga je ono čeljadi ukući, nije puno više. Još je samo jedno živo, i onda ćega svi zabravit. Jȕra će ostat siroče dokraja svijeta i vijeka, i ništa i niko neće moć ispravit nepravdu…

Mahala

Čojek mora neđe pripadat. A koji se tu rodijo, ne more se toga otres, taka je zemja ođe jaka. Ko more protiv toga?