www.polis.ba

Đedomor

Nijednog krvnog đeda nijesam upantijo - nijednog otri nikad vidijo - samo jednu babu. Pa sati računaj šta je Oni rat donijo. Trebalo bi dobro udrit po gubici onokoga fâli. Vazda nas…

Živina

Čoek je prije živinu zvao blago. Jer muje bila ono štosu danas pare i zlato. Ma nije jednako katije blago živa duša ili kurvinske pare, jok! Bila muje iviše, bila mu je famelja

Đeca

Treba li za sreću imat đecu? Jesu li oni smisao života? Eto, sat sve više govore kako treba imat puno đece, i država i crkva. Koliko ije zbok tog rođeno nesretno?! A isto tako, koliko je…

Igra

Igra je stvorila Igrište. Igra ko neka molitva tijela; sveti čin uigravanja u veliko nevidljivo svjecko kolo, kolo što vodi proneba tamo đe niko nije vidijo nit zna đe zavšrava. Džusto ko na…

Sijelo

Svak je na sijelima pripovijedo svoju priču. Vatra je pucketala, na šporetu se grijala voda. Da je ima ukući. Pa su u jedna doba počeli zborit da su više nedoba i da treba u himbulje

Zemja

Prije je zemja bila sve. A do čega je danas došla. Sve su izvrnuli. Bir dođi malo vode u polje, odma grakću da je to zlo i katastrofa. Oni bi šćeli da kiša pada i sunce sije kad oni oće i…

Prijevor

Ševa je ujedno bijo mali i veliki čojek. Mali je bijo rastom, a imo sve ko veliki. On je nama bio jako važan, jer smo od njega učili mnoge stvari da prije postanemo veliki

Kosti

Kad sve sabereš, onse najbolje slago sazemjom. Ona jedina sve vidi i sve razumije. Sad je u njoj, on, njegove kosti i đedove kosti i kosti sve naše čeljade, pod istijem križom u toj istoj…

Knjiga

Protiv divljaštva jedino se more borit jačanjem duše. A to se more samo dobrom knjigom. Jerbo šta? Nijesu ni sve knjige više naoposlom. Svak ti više piše knjige i svašta meće u nje

Miliconjer

Priča je najstarija stvar na svijetu, ona je i izgradila svijet. Priča je mudros. Možda se u priči krije mudros kako proves život ko miliconjer, a ne napisat mandatnog bloka. Pa da jedan…