www.polis.ba
Sadržaj po kategorijama

Ekumena

Dokument o ljudskom bratstvu

Papa Franjo i veliki imam Al-Azhara Ahmad Al-Tayyib potpisali su 4. veljače 2019. u Abu Dhabiju Dokument o ljudskom bratstvu za svjetski mir i zajednički život.

Imperativ jedinstva svih kršćana?

Dekretom o ekumenizmu "Unitatis redintegratio", koji je objavljen na Drugom vatikanskom koncilu, Katolička se crkva jasno odredila ići za potpunim jedinstvom svih kršćana