www.polis.ba
Sadržaj po kategorijama

Vatikan

Propovijed pape Franje u Marseilleu

Mi želimo biti kršćani koji susrećemo Boga u molitvi i našu braću u ljubavi; kršćani koji se ushićuju, trepere, primaju vatru Duha te potom dopuštaju da ih zapale današnja pitanja i izazovi…