www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Pred Zakonom

‘Pred Zakonom’

Kafkin seljak nije uspio proći kroz vrata i pristupiti Zakonu, iako su, navodno, vrata cijelo vrijeme bila otvorena. Taj misterij otvorenosti izražava i našu vječnu nadu i oslobođenje, i…