www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

o škrtosti

O škrtosti

Škrtac živi u stiješnjenom zatvoru strepnje za sebe. U «teroru budućnosti» taj skupljač svega i svačega posvuda pravi magacine. Osigurava budućnost koju nikako da počne živjeti