www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Sveti Juraj

Sv. Juraj | Probosti zmaja u sebi

Zlo se najdrastičnije umnaža kada pojedinačni grijesi stvore strukture grijeha, kada grijeh postane konvencija, kada ga više i ne primjećujemo, niti spominjemo. Grešne strukture su nerijetko…