www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

pravednost

Romano Guardini: PRAVEDNOST

Samo će od Boga doći stvarna i puna pravda, samo po njegovu sudu. Trebali bismo dopustiti da nam se posve približi objava da će se taj sud dogoditi svemu ljudskome. Prvo na što svatko treba…