www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

post-istina

Istina ni po koju cijenu?

Današnja retorika post-istine nije samo neprestano laganje bez razloga. Štoviše, cilj joj je uvjeriti slušatelje u vlastita subjektivna viđenja stvarnosti korištenjem emocionalnih jadikovki…