www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

motika

Razdoblje motikâ

Dok se kopalo, o svemu se razmišljalo: o (be)smislu života, o sizifovskom radu, o (ne)pravdi, o djeci, o roditeljima, o ljubavima, o strahovima. Svaki mišić, svi organi su bili u pokretu.…