www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

K bosanskom oceanu

K bosanskom oceanu

Svi smo dio istoga ekosistema u kojemu imamo ista prava i iste obveze. Dužni smo sačuvati ga za buduće generacije. Autor nas potiče da se zapitamo o "vrijednostima i (pre)vrednovanju i…