www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Ivan Pilić

Veliki petak | Bog u sramoti križa

Od posljednjeg Isusovog krika na križu, križ postaje raspoznajni znak kršćana, odnosno znak sramote postaje znakom spasenja. Budući da je štitio siromašne i potlačene, tragično je završio.…

Druga nedjelja kroz godinu

Isus je došao na svijet da na sebe uzme grijeh kako bismo mi ljudi mogli lakše hoditi kroz život. Isus ustvari želi pobijediti grijeh, bolje kazano osuditi grijeh a grešnike vratiti na pravi…