www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Getsemani

Ponovo proći kroz Getsemansku noć

Svaki čin ljubavi, ako je uistinu takav, uvijek je apsolutan jer nalazi zadovoljstvo samo u vlastitom ispunjenju a ne u nekoj mogućoj koristi, u nekom drugom vremenu, različitom od samog…