www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Fratellanza umana

Papa daje veća prava ženama u Crkvi

Prema novoj odredbi žene mogu službeno obnašati dužnost lektora i pomagati u pričešćivanju. Sada mogu biti i trajni akoliti u stabilnom i institucionaliziranom obliku s određenim mandatom