www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Crkva

Dva lica Crkve

Kroz cijelu povijest Crkve sukobljavaju se dva modela crkvenosti: jedan svjetovni i vladajući, a drugi evanđeoski i suosjećajni. To se pokazalo i u nedavnom napadu biskupa Perića na…