www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Budi volja tvoja

Budi volja tvoja

Izručujem se Božjoj volji tako da vjerujem da se bez Boga ništa ne događa, ali da nipošto ne mogu s apsolutnom sigurnošću tvrditi da je Bog to baš tako htio ili da baš tako želi da se čini…