www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Božić

Božićna eutopija

Blagdan Božića poziva kršćane da mijenjaju svijet, da oživljavaju i podržavaju božićnu eutopiju – da stvaraju dobra mjesta, mjesta nade i života, nasuprot strahovima i rezignacijama…