www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Božić

Isidora Sekulić | Dva zapisa o Božiću

Ja se, sem svega toga, uvek spremam da progledam u dubinu do prvog svoga pretka, prvog čoveka na pustoj planeti, ili na planeti na kojoj je pre moga pretka vladalo neko drugo carstvo, neka…

Božićna eutopija

Blagdan Božića poziva kršćane da mijenjaju svijet, da oživljavaju i podržavaju božićnu eutopiju – da stvaraju dobra mjesta, mjesta nade i života, nasuprot strahovima i rezignacijama…