www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

Ana Marčinko

Presveto Trojstvo | Sveta ljubav

Bog je vječna komunikacija ljubavi između Osoba, potpuno darivanje, koje se u Njemu ne zadržava. Ljubav ne poznaje okvire, i ako dobije svoju uzajamnost nužno se prelijeva na sve što je…