www.polis.ba

Propovijed Pape Franje na misi u Erbilu

Potrebno nam je da se ponovno očistimo od naših varljivih sigurnosti koje trguju s vjerom u Boga i prolaznim stvarima, s trenutnim dobicima. Trebamo iz našega srca i iz Crkve iskorijeniti opake zavodljivosti moći i novca. Za ponovno čišćenje srca trebamo uprljati ruke: da se osjećamo odgovornima i da ne stojimo samo gledajući dok brat ili sestra trpe

Stadion „Franso Hariri“ u Erbilu
Nedjelja, 7. ožujka 2021.

Sveti Pavao nas podsjeća da je „Krist Božja sila i Božja mudrost“ (1 Kor 1,24). Isus je nadasve objavio tu snagu i tu mudrost milosrđem i opraštanjem. Nije to želio činiti demonstriranjem sile ili nametanjem s visoka, niti pak dugim govorima ili pokazivanjem nedostižnog znanja. Učinio je to darivanjem svoga života na križu. Objavio je svoju božansku mudrost i snagu pokazujući nam, do krajnjih granica, vjernost Očeve ljubavi, vjernost Boga saveza, koji je izveo svoj narod iz ropstva i vodio ga na putu slobode (usp. Izl 20,1-2).

Kakao je lagano upasti u zamku mišljenja da moramo pokazati drugima da smo snažni da smo mudri… U zamku da pravimo pogrešnu sliku o Bogu koje nam daju sigurnost… (usp. Izl 20,4-5). U stvarnosti je suprotno, svi mi trebamo Božju snagu i mudrost koju je Isus objavio na križu. On je na Kalvariji ponudio Ocu rane koje su nas izliječile (usp. 1 Pt 2,24). Koliko vaše braće i sestara, prijatelja i sugrađana, ovdje u Iraku, nose rane rata i nasilja, rane koje su vidljive i rane koje se ne vide! Dolazi se u iskušenje da se na ova i druga bolna iskustva odgovori ljudskom snagom ili ljudskom mudrošću. Isus nam, međutim, pokazuje Božji put, onaj koji je on prošao i na koji nas zove da ga slijedimo.

U evanđelju koje smo upravo poslušali (Iv 2,13-15), vidimo na koji je način Isus istjerao iz Hrama u Jeruzalemu mjenjače novca i sve one koji su prodavali i kupovali. Zašto je Isus to učinio tako snažno, tako provokativno? Zato što ga je Otac poslao da očisti Hram: ne samo hram napravljen od kamenja, nego prije svega hram našega srca. Kao što Isus nije podnosio da kuća njegovog Oca postane pijaca (usp. Iv 2,16), tako želi da i naše srce ne bude mjesto meteža, nereda i zbrke. Srce se čisti, uređuje i pročišćava. Od čega? Od laži koje ga prljaju, od dvoličnosti licemjerstva. Svi to imamo. To su bolesti koje štete srcu, zamračuju život, čine ga dvoličnim. Potrebno nam je da se ponovno očistimo od naših varljivih sigurnosti koje trguju s vjerom u Boga i prolaznim stvarima, s trenutnim dobicima. Trebamo iz našega srca i iz Crkve iskorijeniti opake zavodljivosti moći i novca. Za ponovno čišćenje srca trebamo uprljati ruke: da se osjećamo odgovornima i da ne stojimo samo gledajući dok brat ili sestra trpe. Ali kako očistiti srce? Ne možemo to sami učiniti, potreban nam je Isus. On ima moć pobijediti naša zla, ozdraviti nas od naših bolesti, obnoviti hram našega srca.

Da bi to potvrdio, kao znak svoga autoriteta Isus kaže: „Razvalite ovaj hram i za tri dana ću ga ponovno sagraditi“ (r. 19). Isus Krist, On sam, može nas očistiti od zlih djela, On koji je umro i uskrsnuo, On je Gospodin! Draga braćo i sestre, Bog nam ne dopušta da umremo u svojemu grijehu. I kada mu okrećemo leđa, nikada nas ne prepušta nama samima. Traži nas, ide za nama da bi nas pozvao na pokajanje i čišćenje. „Života mi moga – govori Gospodin preko Ezekijelovih usta -, nije meni do smrti grešnikove, nego da se odvrati od zloga puta svoga i da živi“ (33,11). Gospodin želi da budemo spašeni i da postanemo živi hram njegove ljubavi: u bratstvu, služenju i milosrđu.

Dolazak Pape Franje na stadion „Franso Hariri“ u Erbilu. Izvor: Vatican news

Isus nas ne čisti samo od grijeha, nego nam omogućava da imamo udjela u njegovoj snazi i mudrosti. Oslobađa nas od pogrešnog poimanja vjere, obitelji, zajednice, koje dijeli, suprotstavlja, isključuje kako bismo mogli graditi Crkvu i društvo otvorene svima i brižljive prema braći i sestrama u potrebi. I u isto nas vrijeme osnažuje kako bismo se mogli oduprijeti napasti osvete, koja nas strovaljuje u bezdan (spiralu) odmazde bez kraja. Snagom Duha Svetoga šalje nas da budemo njegovi učenici misionari, ne prozeliti, nego muškarci i žene pozvani svjedočiti da evanđelje ima moć promijeniti život. Uskrsli nas čini oruđem Božjega mira i svoga milosrđa, čini nas strpljivim i hrabrim graditeljima novog društvenog poretka. Tako se, snagom Krista i njegovog Duha, događa ono što apostol Pavao prorokuje Korinćanima: „Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi“ (1 Kor 1,25). Kršćanske zajednice sastavljene od poniznih i jednostavnih ljudi postaju znak Kraljevstva koje dolazi, Kraljevstva ljubavi, pravde i mira.

„Razorite ovaj hram i u tri dana ću ga ponovno podići“ (Iv 2,19). Govorio je Isus o hramu svojega tijela, također, dakle i o svojoj Crkvi. Gospodin nam obećava da on, snagom svoga uskrsnuća, može učiniti da mi i naše zajednice uskrsnemo iz ruševina prouzrokovanih nepravdom, podjelama i mržnjom. To obećanje slavimo u ovoj euharistiji. Očima vjere prepoznajemo prisutnost raspetoga i uskrslog Gospodina među nama. Naučimo primiti njegovu osloboditeljsku mudrost, odmoriti se u njegovim ranama i pronaći ozdravljenje i snagu za služenje njegovu Kraljevstvu koje dolazi u naš svijet. Po njegovim ranama smo izliječeni (usp. 1 Pt 2,24); u njegovim ranama, draga braćo i sestre, nalazimo melem njegove milosrdne ljubavi; zato što on, Dobri Samaritanac ljudskog roda, želi pomazati svaku ranu, izliječiti svako bolno sjećanje i nadahnuti za budućnost mira i bratstva u ovoj zemlji.

Crkva u Iraku, milošću Božjom, mnogo je učinila i nastavlja činiti u objavljivanju ove čudesne mudrosti križa, šireći Kristovo milosrđe i praštanje, posebno prema najpotrebnijima. Također usred velike siromaštine i nevolja, mnogi od vas ste velikodušno ponudili konkretnu pomoć i solidarnost siromašnima i patnicima. To je jedan od razloga koji me potaknuo da dohodočastim k vama i da vam zahvalim i učvrstim vas u vjeri i u svjedočenju. Danas mogu vidjeti i rukom dotaknuti živu Crkvu u Iraku, mogu vidjeti da Krist živi i djeluje u ovom svom svetom i vjernom narodu.

Draga braćo i sestre, povjeravam vas, vaše obitelji i vaše zajednice majčinskoj zaštiti Djevice Marije, koja je bila bliska svome Sinu u muci i smrti i koja je sudjelovala u radosti njegova uskrsnuća. Neka nas ona zagovara i vodi k Njemu, Božjoj snazi i mudrosti.

Prijevod s talijanskog: J. Š. Polis.ba. Izvor: vatican.va