www.polis.ba

Papa Franjo: Benedikt XVI. bio je veliki učitelj kateheze

Papa Franjo: Benedikt XVI. bio je veliki učitelj kateheze

Prije nego što je započeo katehezu na općoj audijenciji, Papa je potaknuo sve da se sjedine sa svima koji mole za Papu emeritusa. Istaknuo je da njegova misao nije autoreferentna nego eklezijalna, jer nas je uvijek želio pratiti na susret s Isusom. Ponovno je potaknuo na molitvu za „mučenički ukrajinski narod koji toliko trpi“.

Ljudi iz cijeloga svijeta nastavljaju odavati počast Benediktu XVI., čije je tijelo izloženo u bazilici svetoga Petra. Taj tihi i dirljivi hod popratile su riječi koje je na općoj audijenciji u Dvorani Pavla VI. izgovorio papa Franjo koji će sutra, na Trgu svetoga Petra, predvoditi pogrebne obrede, prije kojih će se u 8 sati i 40 minuta moliti Krunica.

Prije nego započnem ovu katehezu želim da se sjedinimo sa svima koji, tu blizu nas, odaju počast Benediktu XVI. i želim upraviti svoju misao njemu, koji je bio veliki učitelj kateheze. Njegova oštroumna i uljudna misao nije bila autoreferencijalna, nego crkvena, jer nas je uvijek želio pratiti do susreta s Isusom. Isus, Raspeti i Uskrsli, Živi i Gospodin, bio je cilj kojemu nas je papa Benedikt vodio, držeći nas za ruku. Neka nam pomogne otkriti u Kristu radost vjere i nadu življenja.

Tko vjeruje nije nikada sam!

Nakon kateheze, pozdravljajući hodočasnike njemačkoga govornog područja, papa Franjo je ponovno istaknuo riječi – kako je rekao – „našega dragog blagopokojnoga Benedikta XVI.“, te kazao: „Tko vjeruje nije nikada sam! Tko ima Boga za oca, ima mnogo braće i sestara. Ovih dana na poseban način doživljavamo koliko je ta zajednica vjere univerzalna te da ne završava čak ni smrću“.

Nemojmo se umoriti moliti za ukrajinski narod

Obraćajući se hodočasnicima talijanskoga govornog područja, Papa je spomenuo skoru svetkovinu Bogojavljenja te kazao: “Znajte, poput Mudraca, otvorena srca tražiti Krista, svjetlost svijeta i Spasitelja ljudskog roda”. Sveti je Otac na kraju potaknuo sve da ustraju u srdačnoj i solidarnoj blizini s mučeničkim ukrajinskim narodom koji toliko trpi, zazivajući za njega dar mira. Nemojmo se umoriti u molitvi – dodao je – ukrajinski narod trpi. Ukrajinska djeca trpe.

Izvor: Vatican News