www.polis.ba

Izjava solidarnosti s pravoslavnom Deklaracijom o učenju “Ruskog svijeta” (Russkij mir) i protiv kršćanskog nacionalizma i novog totalitarizma

Kršćanski stručnjaci moraju biti spremni i voljni govoriti protiv nesvetih saveza kršćanstva i političke moći, posebno u kontekstu nacionalizma, populizma i novih oblika totalitarizma. Integritet kršćanskog svjedočanstva izobličuje se kada se prisvajanje kršćanskog identiteta ne spori unutar kršćanskih tradicija

Nakon invazije na Ukrajinu koju je u veljači 2022. izvršila Ruska Federacija, pravoslavni su glasovi u potpunosti odbacili upotrebu učenja o “Ruskom svijetu” (“Russkij mir”). To učenje tvrdi da postoji organski ujedinjena transnacionalna pravoslavna kršćanska ruska civilizacija, koja uključuje teritorije i narode Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, a katkad i drugih naroda, s ciljem opravdanja trenutnog rata. Ova izjava nastoji: a) među nepravoslavnim kršćanskim stručnjacima, potaknuti podršku odbacivanju učenja koje se naziva “Russkij mir”; b) odbaciti nesvete saveze između kršćanskog identiteta i političke moći koji su se također pojavili u kontekstu kršćanskog nacionalizma; i c) pozvati na razvoj ekumenske “Teologije nakon kršćanskoga svijeta” (“Theology after Christendom”). Pozivamo kršćanske učenjake i svećenstvo na potporu, a otvoreni smo i za one koji ne dijele kršćanski jezik ove izjave, ali dijele njezinu svrhu.


Nitko nije svet kao što je Gospodin, jer nema nikoga osim tebe,
i nema hridi kao što Bog je naš.
Ne govorite mnogo hvastavih riječi, neka ne izlazi drskost
iz usta vaših, jer Gospodin je sveznajući Bog,
pravo on prosuđuje djela.

– Iz Anine molitve, Prva Samuelova 2

Prepoznajemo da kršćanske tradicije povijesno pripisuju svetost samo Bogu. Ni nacija ni država, niti bilo koja politička zajednica ne mogu legitimno tražiti intrinzičnu svetost.

Kršćanski identitet nije jedinstveno, isključivo ili u najvećoj mjeri u posjedu nacije, rase ili civilizacije. Integritet kršćanskog svjedočanstva je iskrivljen tamo gdje se koristi za stvaranje odvojenosti između jednoga i drugoga naroda, između jedne i druge rase, između jedne i druge nacije te između jedne i druge civilizacije.

Stoga se protivimo “kršćanskom nacionalizmu”, “kršćanskoj Europi” i “Ruskom svijetu”

Rusija i šira Europa povijesno su bile dom mnoštva vjerskih, etničkih i jezičnih zajednica. Integritet kršćanskog svjedočanstva narušen je političkom agresijom, nanošenjem tjelesnih ozljeda, patnjama i nepogodama ili uskraćivanjem prava i integriteta zajednica s kojima smo u suživotu – bilo u ime kršćanskog nacionalizma ili u ime takozvanog Ruskog svijeta (Sveti Rus).

Prisjećamo se da je kršćanstvo često sporo prepoznavalo opasnost svog suučesništva u političkom nasilju

Kršćanski identitet zlorabljen je i protiv kršćana i nekršćana: u izljevima sektaškog nasilja, u užasnom progonu židovskih i drugih manjina i protiv naroda svijeta koje su kršćanski kolonizatori nastojali nasilno preobratiti. Integritet kršćanskog svjedočanstva narušen je uporabom agresije u stvarima vjere i korištenjem religije u stvarima agresije.

Pozivamo druge kršćanske znanstvenike u Europi i šire da progovore protiv nesvetih saveza između kršćanskog identiteta i političke moći

Kršćanski stručnjaci moraju biti spremni i voljni govoriti protiv nesvetih saveza kršćanstva i političke moći, posebno u kontekstu nacionalizma, populizma i novih oblika totalitarizma. Integritet kršćanskog svjedočanstva izobličuje se kada se prisvajanje kršćanskog identiteta ne spori unutar kršćanskih tradicija.

Pohvaljujemo “Deklaraciju o učenju o ‘Ruskom svijetu’ (‘Russkij mir’)” koju je napisao dio međunarodne pravoslavne zajednice

Međunarodni pravoslavni glasovi su temeljito odbacili zloupotrebu učenja Ruskog svijeta. Pravoslavni teolozi nisu oklijevali osuditi bratoubilački rat protiv Ukrajine i imenovati ga “ponavljanjem Kajinovog grijeha”. Integritet kršćanskog svjedočanstva počašćen je kršćanskom solidarnosti s onima koji govore istinu nasuprot moći.

Pozivamo na razvoj ekumenske “Teologije nakon kršćanskoga svijeta” (“Theology after Christendom”)

Oslanjajući se na Sveto pismo, razum i bogate tradicije kršćanskih Crkava diljem svijeta, kršćanstvo 21. stoljeća treba njegovati svoj osvrt na teologiju i političku misao, ulažući posebno u ekumensku “Teologiju nakon kršćanskoga svijeta” (“Theology after Christendom”). Pravoslavni, katolički i protestantski stručnjaci moraju podržavati jedni druge u odupiranju sakralizaciji političkih zajednica i u pružanju sredstava za artikulaciju teologije posvećene općem dobru, istinitosti i pravdi.


Izvorni tekst Izjave s potpisnicima možete vidjeti ovdje: Izjava solidarnosti s pravoslavnom Deklaracijom o učenju “Ruskog svijeta” (Russkij mir) i protiv kršćanskog nacionalizma i novog totalitarizma. Prijevod: Polis.ba