www.polis.ba

Franjino “napuštanje” svijeta

Mladi Franjo ne susreće Boga napuštajući ljude, već naprotiv, on „ulazi“ u Božji svijet, duboko uranjajući u svijet ljudi, i to svijet bijednika, ostavljenih i prezrenih, svakako, neprikladnih za traženje „spokoja“ u Bogu

Franjo Asiški je jedan od rijetkih velikih svetaca koji je iza sebe ostavio autobiografiju, koju čini kratki ali dragocjeni spis, koji Franjo piše pred sam kraj života i predaje svojim fratrima u obliku Oporuke. Niz autobiografskih sjećanja u prvom djelu Oporuke može se podijeliti u dva kronološka momenta: prvi, pripovijest je o obraćenju i drugi o onome što je uslijedilo nakon što su mu se pridružili drugovi.

U razdvajanju ova dva važna momenta svoga života, Franjo umeće jednu važnu i tajanstvenu napomenu, koja izgleda kao neka razdjelnica između obraćenja i novog života: ‟Nakon toga malo sam čekao i onda sam napustio svijet” (Opor, 3). Što konkretno Franjo ovim izrazom želi reći?

U srednjovjekovnom rječniku izraz „napustiti svijet“, ima uglavnom ujednačeno značenje. Znači uglavnom fizičku smrt, kada se iz vremena prelazi u vječnost, iz ovoga svijeta u Božji svijet. Tako, „napustit svijet“ u duhovnom smislu, značilo bi u prvom redu čin obraćenja Bogu. Izravna posljedica ovog nutarnjeg čina manifestira se u vanjskoj odluci kojom se napuštaju stvari, osobe iz svakodnevnog života, kako bi se približilo Bogu. Zato se ulazak u samostan i nazivao „napuštanjem svijeta“.

Iako koristi ovaj klasični izraz „napustiti svijet“ da opiše radikalnu promjenu svoga načina života i pogleda na zbilju, Franjo Asiški ipak ne napušta svoj svijet. Franjo ostaje u svom rodnom gradu, među svojim sugrađanima, ne povlači se u potpunu samoću, živi i umire među ljudima.

„Napustiti svijet“ za Franju prije svega znači novi način boravka u svijetu, onaj, radikalno novi način života, koji je naučio i živio u iskustvu s gubavcima. Prema onome što sam Franjo pripovijeda u Oporuci, ključni susret s Bogom, onaj koji ga je egzistencijalno usmjerio prema Bogu kao konačnom smislu njegova života, nije se dogodio u nekom čudesnom ili mističnom iskustvu, u samoći neke špilje ili u ljepoti bujne asiške prirode, pa čak ni pred križem Sv. Damjana. Mladi Franjo ne susreće Boga napuštajući ljude, već naprotiv, on „ulazi“ u Božji svijet, duboko uranjajući u svijet ljudi, i to svijet bijednika, ostavljenih i prezrenih, svakako, neprikladnih za traženje „spokoja“ u Bogu.

Kratka pripovijest o ovom događaju koju je svetac zapisao u Oporuci predstavlja, možda, i ključ za razumijevanje boravka među gubavcima. Mladi Franjo, koji je do tada stavio samoga sebe u centar svijeta, u ustrajnu potragu za vlastitom slavom, izlazi sada iz sebe i ide u susret drugome, bijednom i prezrenom. Osjeća da im treba pristupiti s nježnošću i suosjećanjem, ne samo darovati im nešto od svoga suviška, nego živjeti s njima, postati dio njihovog svijeta.

Po milosti je osjetio da treba odvratiti pogled od sebe samoga kao središta i usmjeriti ga prema gubavcima. U Franji se, očito, događa radikalna transformacija njegova dotadašnjeg svijeta: od želje da bude središte prema kome će se sve okretati, pristaje se okrenuti prema drugima, s poniznošću i strpljivošću.

Franjo izlazi iz svoga staroga svijeta i logike moći i uspjeha, da bi ušao u jedan drugačiji svijet, u drugačiju, Božju logiku koja se pokazuje kroz malenost, siromaštvo, milosrđe. Franjo je ovo otkriće doživio i opisao kao Božju objavu koju mu je dao preko gubavaca. Bila je to intuicija koja ga je navela da iz svijeta i ljudske logike uđe u vječnost Božje logike.

Ono što je otkrio tijekom svoga boravka s gubavcima, Franjo izabire kao svoj temeljni način života i novu logiku kao mjerilo prosudbe čitave svoje egzistencije. To nije značilo fizičko napuštanje svoga dotadašnjeg svijeta i ljudi, nego novi način života među ljudima, izabravši biti siromah među siromasima. Napustio je svijet jer je nasljedujući Isusa odlučio slobodno uroniti u sudbinu siromaha, postati jedan od njih. Ova, slobodno donesena odluka bila je Franjin definitivni „izlazak“ iz svijeta.

Ivan Lovrenčić, Sveti Franjo, Hvaljen da si moj Gospode

Iz ostatka autobiografije, kao ni iz drugih životopisa Sv. Franje, nije moguće utvrditi u kojoj mjeri je kontakt s ljudima nastavio igrati važnu ulogu i nakon njegova obraćenja. Iz Franjine autobiografske pripovijesti i iz životopisa može se zaključiti da su nakon obraćenja uslijedila dva perioda, koji su međusobno u kontinuitetu, ali i u svojevrsnom prekidu. Prvi period ide od obraćenja do dolaska prvih drugova, drugi nastupa dolaskom grupe mladića koji s Franjom žele dijeliti način života. O prvom periodu Sv. Franjo ne kaže ništa eksplicitno, jedine informacije o tom vremenu imamo iz životopisa, koji se u bitnom slažu da je Franjo nastavio živjeti u svome rodnom Asizu u svakodnevnom kontaktu sa svojim sugrađanima, ali promijenivši u potpunosti stil života. Iz svoga povlaštenog položaja, koji mu je omogućio očev novac, Franjo se sada poistovjećuje sa siromasima, prihvaća ga siromašni svećenik iz crkve Sv. Damjana, i obučen u eremitsku odjeću popravlja tu oronulu crkvicu. Franjo, dakle, u tom periodu provodi siromašan i molitveni život, tražeći milostinju od svojih sugrađana, koji ga smatraju ludim i zaziru od njega. Odlučuje ostati u svom svijetu, iako mu više ne pripada, odlučuje se na drugačiji život, ali se ne udaljuje od svoje svakodnevice.

O drugom periodu, koji je trajao sve do svečeve smrti, u Oporuci ima nešto više podataka, ali ipak ne dovoljno da bi se stekao jasan uvid u konkretne odluke koje je mlada zajednica poduzela glede njihovog odnosa s ljudima. To pitanje je očito moralo mučiti Franju i prvu braću, jer kaže kako mu nitko nije rekao što mu je činiti (usp. Opor, 14). Franjo se prvo prisjeća kako su bili siromašno obučeni, i ‟zadovoljni s jednom tunikom, zakrpanom iznutra i izvana” (Opor, 16). Potom nabraja niz odluka koje su donijeli kao odgovor na njihovo pitanje povezanosti s ljudima: U prvom redu ističe kako su bili ‟neuki i podložni svima” (Opor, 19), zauzimali su društveni i kulturalni položaj kao i velika većina naroda. Potom, u tekstu se prisjeća, da je on, Franjo, ‟radio svojim rukama” (Opor, 20), odluka koju je sigurno dijelio s prvom braćom, i u tome se poistovjećujući s drugim ljudima koji su se izdržavali svojim radom, i samo ako rad ne bi bio dovoljan za uzdržavanje, ‟utjecali su se stolu Gospodnjem”, proseći milostinju od vrata do vrata, kao i ostali siromasi (usp. Opor, 22). Posljednja informacija o stilu života prvotnog bratstva koju nam pruža Oporuka tiče se apostolata, koji se sastojao u navješćivanju mira: ‟Gospodin mi je objavio pozdrav da govorim: Gospodin ti dao mir (Opor, 23), apostolsko djelovanje u kome su Franjo i njegova braća htjela biti izvor mira i nade za ljude s kojima su dijelili način života i rada.

Može se reći kako napomene koje sam Franjo daje u Oporuci jesu tek biografske indikacije, a manje precizne informacije o konkretnom načinu života koji je Franjo provodio s prvom braćom, i kako će one dobiti konkretnije značenje tek u dva pravna teksta (pravila) koji reguliraju život fratara. Ipak, ono što je u kratkim napomenama rečeno u drugom dijelu Oporuke o blizini i sudjelovanju prve braće u životu ljudi, čini se ostaje u kontinuitetu s iskustvom koje je Franjo imao s gubavcima. U jednostavnosti života i podložnosti, fizičkom radu i traženju milostinje i navještenju mira, mogu se naći temeljni elementi iskustva s gubavcima.

Iskazivanje milosrđa gubavcima, značilo je ustvari imati dijela u njihovoj podložnosti, postati gubavac među gubavcima, čineći tako Franjo je realizirao navještaj mira, jer je postao razlog nade tim patnicima.

Temeljno iskustvo što ga je Franjo imao s gubavcima proželo je sigurno i Franjin odnos prema braći i prema ljudima s kojima su živjeli, čineći ih siromašnim među siromasima i istinskim nasljedovateljima Isusa, koji je radi ljudi postao siromah i sluga svima.


Marinko Pejić, polis.ba


Povezano: Aktualnost Franje Asiškog u suvremenom svijetu, Franjevački način naviještanja evanđelja, Specifičnost franjevačke duhovnosti, Sv. Franjo i gubavac: psiho-dinamika duhovnog iskustva