www.polis.ba
Sadržaj po kategorijama

Religija

FER PREMA SEBI I DRUGIMA KROZ FER ŠKOLU?

Ako postoji reč koja bi mogla opisati FER školu u jednoj reči bila bi to empatija. Svest i razumevanje za druge, bez osude, mržnje i odbacivanja. Učimo da razumemo i Kur’an i Bibliju kroz…

Tygodnik Powszechny – list s kičmom

List je dugo godina slovio kao „jedini neovisni glas poljske katoličke inteligencije“ i mogao se kao svojim suradnicima pohvaliti mnogim istaknutim imenima iz ovih redova među kojima:…

Posveta crkve i značenje crkve

Sjetimo se kako Bog govori kralju Davidu i Izraelcima: Zar da vi meni gradite hram? Bog ne želi prebivati u rukotvorenu hramu, nego među ljudima. Hoće reći: postoji stalna ljudska kušnja da…

Strah i sebeljublje

Čovjek je čovjek samo ako je slobodan. I vjernik je samo onaj koji iz slobodnog uvjerenja ljubi Boga, onaj čija vjera nije uvjetovana strahom ni od ljudi ni od Boga, ni od kazne ni od…

Sablazan inkluzivnosti

I migrant i sinodalac dovode se u stanje ranjivosti jer vjeruju da je to put u ispunjeniji život. Oslobađaju se svojih tereta, koliko god dragocjeni bili, kako ne bi potonuli u oluji i kako…