www.polis.ba

Bešćutni ruski patrijarh Kiril o “međunarodnim odnosima”

Izravno prozivajući antropološki dekadentnu kulturu zapadnih zemalja, patrijarh ruski Kiril usredotočio je cijelu svoju argumentaciju na nužnost borbe protiv modela života “koju nude oni koji smatraju da su svjetska sila”

Patrijarh je šokantni govor uputio u propovijedi na Nedjelju oproštenja, 6. ožujka. Teške su riječi jučer došle iz Katedrale Krista Spasitelja u Moskvi. Patrijarh Kiril, poznat kao filo-putinovac, govorio je u terminima opravdavanja rata u Rusiji. Za religiozne, sukob se odnosi “na kojoj Božjoj strani čovječanstvo želi biti”, i na poseban način kakav stav zauzeti prema “Carstvu Laži”, a to su zapadne sile koji su angažirane u provedbi naputaka gay svijeta.

Međunarodni odnosi

Prema moskovskom patrijarhu, “ono što se danas događa u međunarodnim odnosima nema samo političko značenje. Može se govoriti o nečemu različitom i puno važnijem od politike. Radi se ljudskom spasenju, o tome gdje će ljudski rod završiti. Sve što govorim nema samo teorijsko značenje, niti samo duhovno značenje. Oko ovog argumenta danas se vodi pravi rat”, ustvrdio je. Mi ćemo stoga “biti vjerni Božjoj riječi, bit ćemo vjerni njegovom zakonu. Nikada nećemo trpjeti one koji potamnjuju granicu između svetosti i grijeha i još više one koji promiču grijeh kao primjer i kao model ljudskog ponašanja.”

Grijeh

“Ako ljudski rod ne prepoznaje grijeh kao nasilje nad Božjim zakonom, ako čovječanstvo prihvaća činjenicu da je grijeh jedna od opcija ljudskog ponašanja, onda će civilizacija tu skončati. Gay parade su “osmišljene da bi pokazale kako je grijeh jedno od obilježja ljudskog ponašanja”. Eto zbog čega je za ulazak u klub tih zemalja potrebno organizirati gay paradu”. Ne ulazi se u taj klub političkim deklaracijama, niti potpisivanjem sporazuma, nego organiziranjem gay parada. Znamo kako se osobe odupiru ovim zahtjevima i kako se taj otpor guši silom. To znači da se silom nameće grijeh kojega je osudio Božji zakon, a to znači da se ljudima silom nameće negacija Boga i istine.”

Braća u Donbasu

“Naša braća danas u Donbasu, pravoslavni, bez sumnje pate, a mi ne možemo a da ne budemo s njima, posebno u molitvi. Moramo moliti da bi mir stigao što je prije, da se zaustavi krv naše braće i sestara, da Gospodin bude milostiv trpećoj zemlji Donbasu, koji nosi ovaj tužni pečat već osam godina, a čiji je izvor grijeh i ljudska mržnja.”


Izvor: tg24.sky.it
Cijela propovijed dostupna na službenoj stranici Moskovskog patrijarhata