www.polis.ba

Moj prijatelj Akbar Veliki

Moj prijatelj Akbar Veliki slika Isusa / Žilet žicom okrunjena / Ako je gledaš predugo / Oči ti iskrvare / Ne nadaj se Akbare / Bita zapjeva / europljani nose u očima sterilne tufere / Štite…

Marini križevi

Mare sve bolje od drugih vidi, negdje iza ljudi, iza riječi i postupaka. Njoj je sve providno, "k’o da gledam kroz dno tegle", kako je zvala te svoje stare naočale, što bi same od sebe kao…

Kućna crkva Zorkina

Prije nego što bageri prevrnu Zorkinu kuću, i kuhinjski stol na kojem je svetu hranu pripremala i mrtva ležala, prije nego iz korijena iščupaju divlju trešnju, jabuku i kupinu, valja…

Melankolija košmara

Pa kad Orban, ili netko drugi, najavi da muslimanske mase gaze prema Europi, a katoličko glasilo to obznani, prizovem u pamet te Muslimanke iz izbjeglištva. Poželim da nas jedna takva masa…

Rađanje Svjetlosti

Svi moji iz Varcara njegovali su jezik u sebi bogat slikama, kućni jezik pun germanizama, turcizama, ikavice, jezik koji je u sebi znao pomiriti zavađena carstva. Nema u njemu stranaca, sve…