www.polis.ba

Isidora Sekulić | Dva zapisa o Božiću

Ja se, sem svega toga, uvek spremam da progledam u dubinu do prvog svoga pretka, prvog čoveka na pustoj planeti, ili na planeti na kojoj je pre moga pretka vladalo neko drugo carstvo, neka…