www.polis.ba

FER PREMA SEBI I DRUGIMA KROZ FER ŠKOLU?

Ako postoji reč koja bi mogla opisati FER školu u jednoj reči bila bi to empatija. Svest i razumevanje za druge, bez osude, mržnje i odbacivanja. Učimo da razumemo i Kur’an i Bibliju kroz…