www.polis.ba

Mirno more i bosanska priča

Kapetan Berket više puta naglašava da je to mirovni projekt kojim se željelo povezati djecu čiji su roditelji možda u ono vrijeme bili na suprotnim stranama u ratu. Tom besmislu rata, mržnje…

Pismo o događaju iz 2020. godine

Počeo je govoriti da želja za životom dolazi tek kada ljudsko biće osjeća da je voljeno i prihvaćeno. Govorio je jednom poznaniku, kojem se sve to činilo pomalo čudnim, da život ipak nije…

Na vojničkom groblju

Kad bi bilo moguće, bilo bi zanimljivo čuti što mrtvi misle o svojoj smrti. Jesu li bili prevareni i prihvatili je kao „normalnu“ povijesnu okolnost, kao neizbježnu sudbinu?

Za sebe, u ime naroda

Dok se narodi guše u smradu ideologijâ, njihovi ih sadašnji i budući vladari vješto drže u takvome stanju pazeći da ne bi odnekud došao svježi zrak slobode i života.