www.polis.ba

Strah i sebeljublje

Čovjek je čovjek samo ako je slobodan. I vjernik je samo onaj koji iz slobodnog uvjerenja ljubi Boga, onaj čija vjera nije uvjetovana strahom ni od ljudi ni od Boga, ni od kazne ni od…

Leksikon ramskih franjevaca

Rama je distrikt, zaokruženi zavičaj, sada mnogo povezaniji s ostatkom svijeta nego prije. Nije, naravno, zavičaj ni prostorni identitet sve, ali ramski prostorni identitet bitan je za…

Zlo kukolja i Božja žetva

Uspjeh zla je da mislimo samo na njega, da svu svoju energiju trošimo protiv loših ljudi, a zapuštamo dobro i dobre. Mudrost života je spoznati da dobro može bez zla, a zlo ne može bez…

O škrtosti

Škrtac živi u stiješnjenom zatvoru strepnje za sebe. U «teroru budućnosti» taj skupljač svega i svačega posvuda pravi magacine. Osigurava budućnost koju nikako da počne živjeti